Badania psychotechniczne kierowców Szczecin

Jeśli myślimy o pracy kierowcy zawodowego, musimy pamiętać, że jest to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużego skupienia przez cały czas. Nic więc dziwnego, że od kandydatów wymaga się, by przechodzili dodatkowe badania psychotechniczne. Wykonamy je wszędzie tam, gdzie działają ośrodki szkolenia kierowców, czyli w miastach takich jak Szczecin. Na badania psychotechniczne składają się trzy główne składowe. Są to testy na sprawność intelektualną, na sprawność psychofizyczną oraz test z cech osobowości.

Różne ośrodki korzystają z różnych zestawów, ale ostatecznie decyzje wydaje psycholog. On stwierdzi, czy nadajemy się do tej pracy. Możemy się odwołać od jego negatywnej opinii na co mamy 14 dni. Te same testy, co kierowcy zawodowi, muszą przejść osoby, które przekroczyły limit punktów karnych oraz te, które złapano z przekroczonym poziomem alkoholu we krwi. Jeśli będą oni chcieli odzyskać uprawnienia, to muszą poddać się tym samym testom, co kierowcy zawodowi. Na takie badania mogą być też skierowani sprawcy wypadków drogowych, w których ktoś zginął lub został poważnie poszkodowany.

Możesz również polubić…