Badania psychologiczne Szczecin

Zależnie od tego, jakim prawem jazdy posługujemy się w pracy, dotyczą nas różne przepisy. Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania tramwajem lub do prowadzenia autobusów lub pojazdów powyżej 3, 5 tony, muszą przejść m. in. badania psychologiczne. Można je wykonać w każdym dużym ośrodku, jak Szczecin, Poznań czy Warszawa. Obejmują one także innych kierowców aut osobowych oraz motocykli, jeśli wymaga tego ich stanowisko. Badania takie muszą przejść m. in. ci, którzy chcą zostać instruktorami jazdy.

Dodatkowo badania psychologiczne musi przejść także osoba, która złamała przepisy, gdy organ kontroli ruchu drogowego tak zarządzi. Dotyczy to osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych czy kierowały pod wpływem alkoholu. Mogą w nich brać udział także sprawcy wypadków, gdzie ktoś został ranny lub zmarł wskutek tego zdarzenia. Badanie składa się z kilku części, gdzie bada się m. in. cechy osobowości, sprawność intelektualną oraz sprawność fizyczną. Na podstawie wyników biegły psycholog wydaje opinię dotyczącą tego, czy możemy prowadzić pojazd. Od decyzji takiej możemy się w każdej chwili odwołać.

Możesz również polubić…